Tư vấn thành lập và hoạt động trung tâm tin học chuyên giảng dạy lĩnh vực thiết kế hình họa 3D.

07 /122017

Tư vấn thành lập và hoạt động trung tâm tin học chuyên giảng dạy lĩnh vực thiết kế hình họa 3D.

Thư tư vấn: 101117/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn thành lập và hoạt động trung tâm tin học chuyên giảng dạy lĩnh vực thiết kế hình họa 3D.  
____________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC 
-    Trụ sở chính tại Hà Nội: Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: (024) 7301 8886 – Fax: (024) 7302 8886
-    Văn phòng Hồ Chí Minh: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tel: (028) 35127666 – Fax: (028) 35127666
Email: duc.lawyer@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668
Kính gửi    :    
Địa chỉ    :    
Điện thoại    :    
Email    :    

Gửi bằng thư điện tử
___________________________________________________________________________
    Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.
    Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thành lập và hoạt động trung tâm tin học trong nước trực thuộc công ty và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký thành lập trung tâm tin học chuyên giảng dạy về lĩnh vực thiết kế hình họa 3D;
-    Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện trình tự thủ tục nói trên.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
(2)    Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 
(3)    Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật giáo dục;
(4)    Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ và tin học;
(5)    Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
    Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
3.1.    Về lĩnh vực kinh doanh.
Để quý khách hàng có thể hoạt đông trong lĩnh vực giảng dạy thiết kế hình họa 3D. Quý khách hàng được phép thành lập trung tâm tin học chuyên giảng dạy thiết kế hình họa 3D. Thẩm quyền cấp phép hoạt động thuộc thẩm quyền của Sở giáo dục và Đào tạo theo Thông tư 03/2011/TT- BGDĐT.
3.2.    Địa điểm kinh doanh.
Nếu như địa điểm quý khách hàng dự định hoạt động kinh doanh là địa điểm nằm ngoài trụ sở công ty, quý khách hàng sẽ phải thành lập địa điểm kinh doanh để tiến hành kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực trên. Theo đó, quý khách hàng phải lập thông báo lập địa điểm kinh doanh gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội. Theo đó, các bước thành lập trung tâm tin học như sau:
a)    Bước 1: Lập địa điểm kinh doanh;
b)    Bước 2: Thành lập trung tâm tin học;
c)    Bước 3: Đăng ký hoạt động trung tâm.
3.3.    Thành lập trung tâm tin học.
    Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
3.3.1.    Cơ sở vật chất:
a)    Hồ sơ pháp lý:
-    Nhà, đất có chủ sở hữu hợp pháp.
-    Hợp đồng thuê nhà, đất thời hạn thuê tối thiểu 2 năm (Nếu thuê nhà của cơ quan, đơn vị, trường học phải có ý kiến của Công đoàn cơ sở hoặc cơ quan quản lý cấp trên).
b)    Điều kiện phục vụ giảng dạy và trang thiết bị:
-    Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. 
-    Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.
-    Có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.
-    Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.
-    Có văn phòng của Ban giám đốc trung tâm, phòng giáo viên.
c)    Phương án phòng cháy chữa cháy:
-    Có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định.
-    Có Nội quy PCCC và danh sách Đội PCCC
3.3.2.    Nhân sự:
a)    Cán bộ quản lý:
-    Giám đốc Trung tâm: có đạo đức, phẩm chất chính trị tốt, có năng lực quản lý. Tốt nghiệp Đại học theo chuyên môn Trung tâm đăng ký, có 3 năm kinh nghiệm trở lên trong ngành Giáo dục; Tuổi đời từ 25 tuổi đến dưới 65 tuổi, không phải là công chức, viên chức ( trừ trường hợp tổ chức đứng tên thành lập Trung tâm là trường học, cơ quan, đơn vị ); Nhiệm kỳ Giám đốc Trung tâm: 5 năm.
-    Phó Giám đốc: có đạo đức, phẩm chất chính trị tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng theo chuyên môn Trung tâm đăng ký; Nhiệm kỳ Phó Giám đốc Trung tâm: 5 năm.
b)    Giáo viên:
-    Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học. 
-    Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
c)    Nhân viên:
-    Đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu phục vụ cho công tác hành chính, học vụ.
-    Nhân viên kế toán có trình độ Trung cấp trở lên.
3.3.3.    Chương trình giảng dạy: 
    Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo.
3.3.4.    Hồ sơ:
a)    Tờ trình xin thành lập trung tâm.
b)    Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
    Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
    Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
    Cơ sở vật chất của trung tâm;
    Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
    Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
c)    Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.
3.3.5.    Trình tự thực hiện
a)     Tổ chức gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ quy định đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm tin học;
b)     Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định;
c)     Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm tin học quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức nêu rõ lý do.
3.4.    Thủ tục để trung tâm tin học hoạt động giáo dục
3.4.1.    Hồ sơ:
a)    Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
b)    Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
c)    Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
d)    Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;
e)    Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
f)    Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
g)    Các quy định về học phí, lệ phí;
h)    Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.
3.4.2.    Trình tự thực hiện:
a)     Trung tâm tin học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy đến người có thẩm quyền;
b)     Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;
c)     Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền quy định phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;
d)     Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc: 
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến thành lập trung tâm tin học chuyên giảng dạy thiết kế hình họa 3D trong nước;
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt động trung tâm tin học chuyên giảng dạy thiết kế hình họa 3D trong nước;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và công nhận hoạt động của trung tâm;
-    Đại diện Quý khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được cấp Giấy phép thành lập và công nhận hoạt động của trung tâm;
4.2.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp:
-    02 Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/hộ chiếu của các thành viên/cổ đông góp vốn;
-    02 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà hợp pháp hoặc hợp đồng thuê;
-    Xác nhận về nguồn tài chính cần có tối thiểu để chi cho hoạt động thường xuyên trong năm đầu;
-    Bản kê cơ sở vật chất;
-    Hồ sơ nhân sự, bao gồm:
•    Danh sách nhân sự, bao gồm cả cán bộ, giáo viên giảng dạy;
•    Sơ yếu lý lịch có chứng thực / phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và/hoặc văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (Đối với người lao động là người nước ngoài);
•    Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân / hộ chiếu;
•    Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam;
•    Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ có liên quan (Nếu được cấp ở nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, được dịch sang tiếng Việt nam, bán dịch và bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam);
•    Thẻ tạm trú, thường trú hợp pháp (Đối với người lao động là người nước ngoài).
•    Xác nhận tối thiểu 3 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục của Giám đốc, Phó giám đốc.
-    Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo;
-    Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).
4.3.    Thời gian thực hiện:
a)    Soạn thảo hồ sơ tại mục 4.2 trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
b)    Thời gian thực hiện thủ tục thành lập trung tâm tin học là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;
c)    Thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động trung tin học ngữ là 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;
Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
V.    PHÍ DỊCH VỤ
5.1.    Phí dịch vụ cho các công việc nêu trên là 25.000.000 VND (Hai mươi lăm triệu đồng), trong đó:
5.2.    Thanh toán theo lộ trình sau: 
    Thanh toán lần đầu: 60% phí dịch vụ ngay sau khi ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý cho những công việc nêu trên;
    Thanh toán lần hai: 40% phí dịch vụ ngay sau khi hoàn thành toàn bộ công việc.
Lưu ý:  Khoản phí dịch vụ trên không bao gồm VAT (10%); chi phí dịch thuật, công chứng (nếu có)
    Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
    Trân trọng!

IPIC
Giám đốc
(Đã ký)

Nguyễn Trinh Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.