Tư vấn thành lập và hoạt động lớp mẫu giáo độc lập tư thục

15 /082016

Tư vấn thành lập và hoạt động lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Thư tư vấn: 140416/ Letter-Ipic

V/v: Thành lập và hoạt động lớp mẫu giáo độc lập tư thục

______________________________________________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng muốn thành lập, hoạt động lớp mẫu giáo độc lập tư thục và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

- Các quy định của pháp luật Việt Nam về thành lập và hoạt động lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập, hoạt động lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 13/2005/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành điều lệ trường mầm non;

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của điều kệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 điều 13, khoản 2 điều 16, khoản 1 điều 17 và điểm c khoản 2 điều 18 của điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ trường mầm non;

- Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 05 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Về chủ thể thành lập và hoạt động lớp mẫu giáo độc lập tư thục:

- Theo quy định của pháp luật, chủ thể đứng tên thành lập lớp mẫu giáo độc lập tư thục có thể là tổ chức hoặc cá nhân.

- Qua trao đổi với Quý Khách hàng, chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng đang mong muốn thành lập tổ chức, cụ thể là doanh nghiệp để đứng tên thành lập và hoạt động lớp mẫu giáo tư thục là hoàn toàn phù hợp theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện đăng ký thành lập lớp mẫu giáo độc lập tư thục

- Điều kiện về giáo viên:

+ Giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non;

+ Nhân viên y tế: Có bằng tốt nghiệp trung cấp;

+ Kế toán: Có bằng tốt nghiệp trung cấp.

- Về cơ sở vật chất, thiết bị:

+Yêu cầu chung:

Lớp mẫu giáo độc lập không bị dột nát, được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, an toàn, đủ ánh sáng tự nhiên, thoáng và sắp xếp gọn gàng. Nền nhà láng xi măng, lát gạch màu sáng hoặc bằng gỗ.

Diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em: Đảm bảo ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ. Có đủ nước sạch dùng cho sinh hoạt và đủ nước uống hàng ngày cho trẻ.

Có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ, có phòng vệ sinh ít nhất 0,4 m2 cho một trẻ và phương tiện phù hợp với lứa tuổi và đủ phục vụ.

Những nơi có tổ chức ăn cho trẻ phải có bếp riêng, an toàn, bếp đặt xa lớp mẫu giáo, nhóm trẻ; Đảm  bảo phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện chế độ đăng kiểm thực phẩm.

+Trang thiết bị đối với một lớp mẫu giáo độc lập:

Có bàn, ghế đúng quy cách cho trẻ ngồi (Đặc biệt đối với trẻ 5 tuổi): Một bàn và hai ghế cho hai trẻ; Một bàn, một ghế và một bảng cho giáo viên; Kệ để đồ dùng, đồ chơi; Thùng đựng nước uống, nước sinh hoạt. Nếu lớp bán trú, có ván hoặc giường nằm, chăn, gối, màn, quạt phục vụ trẻ em ngủ.

Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ bao gồm: đồ chơi, đồ dùng và tài liệu cho hoạt động chơi và học có chủ đích.

Đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ.

Có đồ dùng, tài liệu cho giáo viên mẫu giáo gồm: Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; Sổ theo dõi trẻ; Sổ ghi chép tổ chức các hoạt động giáo dục của trẻ trong ngày; Tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.

3. Về tổ chức lớp học

Trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo. Số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:

- Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi: 25 trẻ;

- Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi: 30 trẻ;

- Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi: 35 trẻ.

Lưu ý: Số trẻ em trong một lớp mẫu giáo độc lập tư thục có không quá 50 (Năm mươi) trẻ.

4. Tiêu chuẩn của người phụ trách cơ sở:

- Là công dân nước Việt Nam;

- Phẩm chất, đạo đức tốt; Sức khỏe tốt;

- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

5. Biển tên của lớp mẫu giáo độc lập, tư thục:

- Góc trên bên trái: Uỷ ban nhân dân xã/ phường, thị trấn và tên riêng của xã phường, thị trấn đó;

- Ở giữa: Lớp mẫu giáo, nhóm trẻ và tên riêng của lớp mẫu giáo, nhóm trẻ; Không ghi loại hìnhlớp mẫu giáo, nhóm trẻ công lập, dân lập hay tư thục;

- Cuối cùng: Địa chỉ, số điện thoại, số quyết định thành lập hoặc số giấy phép thành lập của lớp mẫu giáo, nhóm trẻ.  

>>>Tham khảo : thủ tục thành lập trường mầm non quốc tế

IV. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

1. Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp;

- Tư vấn các quy định pháp luật về thành lập và hoạt động lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp;

- Soạn thảo hồ sơ thành lập lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Soạn thảo hồ sơ hoạt động lớp mẫu giáo độc lập, tư thục;

- Đại diện Quý Khách hàng nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp; Thành lập và hoạt động lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Đại diện Quý Khách hàng làm việc, giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;

- Đại diện Quý Khách hàng nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấp phép thành lập và Giấy phép hoạt động lớp mẫu giáo độc lập, tư thục.

2. Thực hiện trình tự thủ tục:

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp (Bao gồm cả tiến hành khắc dấu, đăng ký sủ dụng con dấu; Tiến hành đăng công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng đăng ký thông tin quốc gia về doanh nghiệp);

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ thành lập lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ hoạt động lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

3. Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết:

- Hồ sơ thành lập doanh nghiệp:

- Văn bản đăng ký thành lập doanh nghiệp – Công ty TNHH Hai thành viên trở lên;

- Danh sách thành viên;

- Điều lệ Công ty;

- Đăng ký sử dụng mẫu con dấu;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP

- Hồ sơ đăng ký thành lập lớp mẫu giáo độc lập tư thục:

- Tờ trình đề nghị thành lập lớp mẫu giáo độc lập, tư thục;

- Đề án thành lập lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

- Hồ sơ đăng ký hoạt động lớp mẫu giáo độc lập tư thục:

- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Chương trình, kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

- Các hồ sơ, giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

4. Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- Hồ sơ của người phụ trách cơ sở;

- Hồ sơ giáo viên dự kiến giảng dạy;

- Hợp đồng thuê trụ sở kèm theo các giấy tờ chứng minh trụ sở;

- Các giấy tờ theo yêu cầu (Nếu có).

5. Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại mục 4.3 trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.4;

- Thời gian nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;

- Thời gian nhận Giấy phép thành lập là 25 ngày làm việc;

- Thời gian nhận Giấy phép hoạt động là 10 ngày làm việc.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.