Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn

15 /082016

Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn

Thư tư vấn: 140116/ Letter-Ipic

V/v:Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn chuyên giảng dạy các lớp kế toán thực hành, kế toán trưởng doanh nghiệp và kế toán trưởng hành chính có cấp chứng chỉ.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn chuyên giảng dạy các lớp kế toánthực hành, kế toán trưởng doanh nghiệp và kế toán trưởng hành chính có cấp chứng chỉ và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I.YÊU CẦU TƯ VẤN

- Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký thành lập trung tâm đào tạo đào tạo ngắn hạn chuyên giảng dạy các lớp kế toán thực hành, kế toán trưởng doanh nghiệp và kế toán trưởng hành chính có cấp chứng chỉ;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập trung tâm nói trên.

II.VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Giáo dục nghề nghiệp Số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định Số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2015 về việc quy định chi tiết một số điều của  Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 09 năm 2011 về việc quy định thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề;

- Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 07 năm 2015 quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

III.Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1.Thành lập doanh nghiệp

Quý khách hàng có dự định thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn chuyên giảng dạy các lớp kế toán thực hành, kế toán trưởng doanh nghiệp và kế toán trưởng hành chính có cấp chứng chỉ thì trước tiên phải thực hiện thủ tuc đăng ký thành lập doanh nghiệp. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quý khách hàng sẽ thực hiện thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn và tiến hành xin cấp Giấy phép đăng ký hoạt động phù hợp với nội dung hoạt động của trung tâm đào tạo ngắn hạn.

2.Thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn chuyên giảng dạy các lớp kế toán thực hành, kế toán trưởng doanh nghiệp và kế toán trưởng hành chính có cấp chứng chỉ

- Điều kiện  đối với Giám đốc trung tâm:

+Có phẩm chất, đạo đức tốt;

+Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

+Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghề vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp;

+Có đủ sức khỏe;

+Nhiệm kỳ của Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 05 năm.

- Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp:

+Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 04 m²/người học;

+Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; đối với các nghề yêu cầu về năng khiếu, đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 15 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;

+Có đủ chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo.

IV.DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

1. Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan thành lập doanh nghiệp;

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan thành lập trung tâm đào tạo khóa ngắn hạn;

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp;

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Thực hiện trình tự thủ tục

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

3. Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để thành lập

- Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty (Đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh);

- Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần), Danh sách các thành viên hợp danh (Đối với công ty hợp danh);

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

- Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

- Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp:

- Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp kèm theo các minh chứng;

- Bản sao quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

4.Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- Bản sao chứng thực CMND/Hộ chiếu đối với cá nhân thành lập doanh nghiệp;

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

5.Thời gian thực hiện

(1)Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;

(2)Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;

(3)Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc.

(4)Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp là 10 ngày làm việc.

-Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.