Tư vấn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú

15 /082016

Tư vấn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú

Thư tư vấn: 180216/ Letter-Ipic

V/v:Tư vấn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú

____________________________________________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016

Công IPIC GROUP xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

- Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, cụ thể là kinh doanh khách sạn có cung cấp dịch vụ nhà hàng ăn uống, bán lẻ rượu.

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập doanh nghiệp nói trên.

 II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Du lịch, số 44/2005/QH11;

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ;

- Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá của Quốc hội, số 09/2012/QH13 ;

- Nghị định 92/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

- Nghị định 180/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

- Nghị định 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ;

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

- Nghị định 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu ;

- Thông tư 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu ;

- Nghị định 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá ;

- Thông tư 77/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá ;

- Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ;

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh:

Theo quy định của pháp luật, ngành nghề  kinh doanh dịch vụ lưu trú (kinh doanh khách sạn có cung cấp dịch vụ nhà hàng ăn uống; bán lẻ rượu) là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, do đó, Quý Khách hàng cần đáp ứng những điều kiện cụ thể sau:

a. Điều kiện kinh doanh khách sạn (có cung cấp dịch vụ nhà hàng ăn uống):

- Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;

- Bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;

- Không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

b. Điều kiện kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu:

- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

- Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;

- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

- Có bản cam kết bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

- Phù hợp với quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công Thương tỉnh công bố: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại cửa hàng bán lẻ trên địa bàn một quận, huyện, thị xã được xác định theo nguyên tắc không quá một (01) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên một nghìn (1.000) dân và phù hợp theo quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

I.V. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

1. Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan thành lập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ; Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu; Quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ; Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu; Quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.

2. Trình tự thủ tục

Bước 1: Tư vấn và soạn nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 2: Tư vấn và soạn nộp hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ.

Bước 3: Tư vấn và soạn nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

Bước 4: Tư vấn và soạn nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

Bước 5: Tư vấn và soạn nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu;

Bước 6: Tư vấn và soạn nộp hồ sơ xin cấp Quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.

3. Hồ sơ soạn thảo

a. Soạn thảo hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

- Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

- Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy;

- Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về - phòng cháy và chữa cháy;

- Phương án chữa cháy.

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

b. Soạn thảo các hồ sơ/ giấy tờ cần thiết khác

- Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy;

- Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khách sạn, nhà nghỉ du lịch cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

- Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác

- Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

- Xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

- Bản cam kết bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng.

- Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

c. Soạn thảo Hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch:

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

4. Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

a. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- 03 Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

-03 Bản sao chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu của cá nhân thành lập doanh nghiệp hoặc 03 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

b. Xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

- 01 Giấy xác nhận kinh nghiệm hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế;

- 03 bản sao thẻ của 03 hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành quốc tế;

- 01 Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp.

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

c Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy

- Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị;

- Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy;

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

d. Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự:

- 01 Bản khai lý lịch (có dán 01 ảnh 4x6mm) của người đứng đầu doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh (có chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp).

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

- Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

- 01 Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

- 01 Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành;

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

e. Xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu:

- 01 Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh).

- 01 Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của dự kiến kinh doanh.

- 01 Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí thẩm định cấp giấy phép.

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

f. Hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch:

- 01 Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch;

- 01 Bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

- 01 Bản sao  văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

- 01 Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường;

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

5. Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc.

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 07 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 15 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy là 07 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu là 15 ngày làm việc;

- Thời gian xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch là 1 tháng đối với hạng cơ sở lưu trú du lịch dưới 3 sao;

- Thời gian xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch là 2 tháng đối với hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở hoặc hạng cao cấp.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.