Tư vấn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

15 /082016

Tư vấn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Thư tư vấn: 180216/ Letter-Ipic

V/v:Tư vấn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

______________________________________________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

- Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập doanh nghiệp nói trên.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Du lịch, số 44/2005/QH11;

- Nghị định 92/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

- Nghị định 180/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

- Thông tư 89/2009/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch;

- Thông tư 19/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật, ngành nghề  kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, do đó, Quý Khách hàng cần đáp ứng những điều kiện cụ thể sau:

1. Điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

- Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định, bao gồm:

+ Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

+Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

+Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:

+ Quản lý hoạt động lữ hành;

+ Hướng dẫn du lịch;

+ Quảng bá, xúc tiến du lịch;

+ Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

+ Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

+ Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.

- Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

- Có tiền k‎ý quỹ.

2. Tiền ký quỹ:

- Quý khách hàng kinh doanh lữ hành quốc tế nên phải ký quỹ theo quy định của Chính phủ. Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:

- Tiền ký quỹ của doanh nghiệp phải gửi vào tài khoản tại ngân hàng và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

- Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:

a) 250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

b) 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

- Tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành.

I.V. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

1. Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành;

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Bước 1: Tư vấn và soạn nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 2: Tư vấn và soạn nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

2. Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

a. Soạn hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

- Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

b. Soạn hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Chương trình du lịch cho khách quốc tế,

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

- Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

3. Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

a. Tài liệu đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- 03 Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

- 03 Bản sao chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu của cá nhân thành lập doanh nghiệp hoặc 03 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

b. Tài lệu đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

- 01 Giấy xác nhận kinh nghiệm hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế;

- 03 bản sao thẻ của 03 hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành quốc tế;

- 01 Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp.

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

4. Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc.

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là 20 ngày làm việc;

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.