Tư vấn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác thải.

15 /082016

Tư vấn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác thải.

Thư tư vấn: 181215/ Letter-Ipic

V/v:Tư vấn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác thải.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác thải và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

- Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác thải, bao gồm thu gom và xử lý chất thải nguy hại;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập doanh nghiệp nói trên.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(1) Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

(2) Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2014;

(3) Nghị định của Chính Phủ số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

(4) Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

(5) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

(60) Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

(7) Thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý chất thải nguy hại.

(8) Nghị định 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chất thải và phế liệu.

>>> Tham khảo : Thành lập công ty cho thuê máy móc trong lĩnh vực xây dựng có yếu tố nước ngoài

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật, ngành nghề  thu gom và xử lý chất thải nguy hại là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, do đó, để kinh doanh ngành nghề này, Quý Khách hàng cần đáp ứng những điều kiện cụ thể sau:

- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại:

• Chủ dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại có trách nhiệm tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường.

• Trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tiến hành tham vấn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án; nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến khách quan, kiến nghị hợp lý của các đối tượng liên quan được tham vấn để hạn chế thấp nhất tác động bất lợi của dự án đến môi trường tự nhiên đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng.

- Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật:

• Địa điểm của cơ sở xử lý chất thải nguy hại thuộc các quy hoạch có nội dung về quản lý, xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt.

• Các hệ thống, thiết bị xử lý (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng), bao bì, thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ tạm thời hoặc trung chuyển, phương tiện vận chuyển (nếu có) phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý.

• Có các công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý.

- Điều kiện về đội ngũ nhân sự:

• Một cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải có ít nhất 02 người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa học và được cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại theo quy định;

• Một trạm trung chuyển chất thải nguy hại phải có ít nhất 01 người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ     chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa học;

• Nhân sự  làm công tác quản lý, điều hành, hướng dẫn về chuyên môn nêu trên phải được đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của pháp luật; có hợp đồng lao động dài hạn trong trường hợp không có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy tờ tương đương) hoặc không thuộc ban lãnh đạo hoặc biên chế của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại;

• Có đội ngũ vận hành và lái xe được đào tạo, tập huấn bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, hệ thống, thiết bị.

- Điều kiện liên quan đến công tác quản lý:

• Có quy trình vận hành an toàn các phương tiện, hệ thống, thiết bị thu gom, vận chuyển (nếu có) và xử lý (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng) chất thải nguy hại.

• Có phương án bảo vệ môi trường trong đó kèm theo các nội dung về: Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; kế hoạch an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố; kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ; chương trình quan trắc môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại.

• Có kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi trường khi chấm dứt hoạt động.

- Lưu ý: Người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật phải được cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại. Sau thời gian đào tạo, cơ sở đào tạo lập hồ sơ đề nghị và nộp đến Tổng cục Môi trường để xin cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại.

>>> Tham khảo : Thành lập công ty kinh doanh bất động sản có yếu tố nước ngoài

IV. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

1. Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác thải;

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt đông trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác thải; hồ sơ xin cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại; hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; hồ sơ xin cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại;

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại; Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Giấy phép xử lý chất thải nguy hại tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.Trình tự thủ tục:

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp;

Bước 2: Tiến hành làm thủ tục cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại;

Bước 3: Tiến hành làm thủ tục cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Bước 4: Tiến hành làm thủ tục cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại;

3. Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác thải

- Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

• Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

• Điều lệ Công ty;

• Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

• Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

• Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

- Xin cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại:

• Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại;

-  Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

• Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

• Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

• Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư.

- Xin cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại:

• Đơn đăng ký cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại .

• Bản sao văn bản về quy hoạch có nội dung quản lý, xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt.

• Các giấy tờ pháp lý đối với trạm trung chuyển chất thải nguy hại (nếu có).

• Các mô tả, hồ sơ gồm: Bản mô tả các cơ sở xử lý chất thải và trạm trung chuyển chất thải nguy hại đã đầu tư; Hồ sơ kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị đã đầu tư cho việc vận chuyển, xử lý và lưu giữ chất thải; Hồ sơ kỹ thuật của các công trình bảo vệ môi trường đã đầu tư; Hồ sơ nhân lực; Quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị; Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải; Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên; Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố; Kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm cho cán bộ, công nhân viên; Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động; Báo cáo các vấn đề khác trong việc thực hiện các nội dung của báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế tương đương.

• Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý CTNH.

4. Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- 03 Bản sao chứng thực chứng minh thư của các cá nhân thành lập doanh nghiệp;

- 02 Bảng tổng hợp kết quả đào tạo của đối tượng cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại;

- 02 Bản sao chứng minh thư nhân dân của đối tượng cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại;

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

>>> Tham khảo : Nhà đầu tư nước ngoài mua lại phần vốn góp của công ty Việt Nam

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.