Tư vấn thành lập công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ.

15 /082016

Tư vấn thành lập công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ.

Thư tư vấn: 280316/Letter-Ipic

V/v: Tư vấn thành lập công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Công ty đang có nhu cầu thành lập công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN CỦA QUÝ CÔNG TY

- Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ.

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập công ty được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/ 2014 (Luật Doanh nghiệp);

- Nghị định 52/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ;

- Thông tư 45/2009/TT-BCA(C11) của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ;

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý Công ty cùng với các văn bản pháp luật được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện do đó Quý Khách hàng phải đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

1. Về vốn đầu tư

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng). Trong suốt quá trình hoạt động, Quý Khách hàng phải đảm bảo duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định nêu trên.

Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn bao gồm:

- Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

- Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;

- Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

2. Địa điểm đặt trụ sở của Công ty

Địa điểm đặt trụ sở của Quý công ty phải ổn định ít nhất từ một năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ một năm trở lên.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đứng đầu doanh nghiệp

Người đứng đầu doanh nghiệp và những người trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc và các sáng lập viên của Quý công ty phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.

+ Người đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách hoặc bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

+ Người có tiền án về các tội do lỗi cố ý hoặc người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính; người nghiện ma tuý.

- Có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật.

- Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn phải thoả mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề không làm quản lý hoặc giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Quy trình

- Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bước 2: Xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

IV. DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP

1. Phạm vi công việc

a) Tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến việc thành lập công ty dịch vụ bảo vệ;

b) Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 2 kể từ ngày Quý Khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 3.

c) Đại diện Quý Công ty nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 2 dưới đây.

d) Đại diện Quý Công ty giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 2 dưới đây.

e) Đại diện Quý Công ty nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Trình tự thủ tục

a) Trình tự thủ tục

- Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bước 4: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

c)Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;                                                                 

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH)/Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

g) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự:

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

3. Tài liệu Quý Công ty cần cung cấp

- Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ 03 Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

+ 03 Bản sao chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu của cá nhân thành lập doanh nghiệp hoặc 03 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức.

+ Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

- Xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự:

+ Xuất trình bản chính, nộp bản photocopy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và biểu trưng (logo) của doanh nghiệp;

+ Bản khai lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú), trong đó phải ghi rõ tình trạng tiền án, tiền sự; có hay không đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính hoặc đang trong giai đoạn bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hình sự, đang phải chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, bị phạt tù được hưởng án treo hoặc bị cấm hành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ; bản sao (có công chứng, chứng thực hợp lệ) các tài liệu: bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng theo quy định; quyết định nghỉ hưu, xuất ngũ hoặc quyết định nghỉ việc (nếu có) và phiếu lý lịch tư pháp của những người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp (Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và những người trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc và các sáng lập viên);

+ Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

4. Thời gian thực hiện

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho từng bước được nêu ở Mục 2 sẽ là 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đủ hồ sơ được yêu cầu;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là 07 ngày làm việc.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý Công ty để Quý Công ty xem xét và quyết định. Nếu Quý Công ty có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.