Tư vấn khôi phục hoạt động kinh doanh cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

15 /082016

Tư vấn khôi phục hoạt động kinh doanh cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Thư tư vấn: 05052015/Letter-Ipic

V/v: Khôi phục hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Công ty đã được Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 03 năm 2012. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện nay, Quý Công ty chưa thực hiện nộp bất cứ tờ khai/báo cáo nào theo quy định của pháp luật Việt Nam đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Qua buổi làm việc không chính thức với Cục Thuế thành phố Hà Nội, Chúng tôi có trao đổi và nhận được Thông báo số 9323/TB-CT-KT1 ngày 12/03/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về Đối tượng nộp thuế bỏ địa điểm kinh doanh (“Thông báo”). Nội dung Thông báo này đã xác nhận rằng Quý Công ty chưa nộp bất cứ tờ khai/báo cáo nào đến Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng như chưa mua hóa đơn, chưa có thông báo phát hành hóa đơn nào gửi cơ quan thuế. Theo đó, trên hệ thống quản lý thuế tại Cục Thuế thành phố Hà Nội, Công ty không có nợ ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, Thông báo này cũng cho biết rằng mã số thuế của Quý Công ty không có giá trị sử dụng trong mọi hoạt động kinh doanh trên địa bàn toàn quốc.

Hiện nay, Quý Công ty muốn khôi phục hoạt động kinh doanh và mong nhận được ý kiến tư vấn pháp lý của IPIC GROUP về vấn đề này.

I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(1) Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

(2) Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn Luật này;

(3) Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn Luật này;

(4) Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn Luật này;

(5) Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đầu tư;

(6) Thông báo số 9323/TB-CT-KT1 ngày 12 tháng 03 năm 2015 về Đối tương nộp thuế bỏ địa điểm kinh doanh của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

>>> Tham khảo : Thành lập trường mầm non Trung Quốc tại Việt Nam

II. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý Công ty cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

(1) Báo cáo đầu tư

Theo như chúng tôi được biết, Quý Công ty đã không thực hiện hoạt động kinh doanh theo dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 19 tháng 03 năm 2012 mà không có bất cứ lý do hợp lý nào cho việc này. Bên cạnh đó, Quý Công ty cũng không nộp thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh tới Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp  của Quý Công ty. Thêm vào đó, Quý Công ty cũng sẽ phải chịu mức phạt hành chính về việc không nộp báo cáo hoạt động kinh doanh của Quý Công ty.

Trong trường hợp này, Chúng tôi đề nghị rằng Quý Công ty nên nộp Bản báo cáo giải trình tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nộp báo cáo đầu tư theo tháng/quý/năm về hoạt động kinh doanh của Quý Công ty tính từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến nay (Năm 2012; 2013; 2014 và 2015) tới Cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể về các loại báo cáo đầu tư như sau:

(a) Báo cáo hàng tháng:

- Báo cáo về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài;

- Báo cáo về hoạt động xuất khẩu hàng hóa;

- Báo cáo về hoạt động nhập khẩu hàng hóa.

(b) Báo cáo hàng quý:

- Báo cáo về thực hiện vốn đầu tư.

(c) Báo cáo nửa năm

- Báo cáo về lao động và thu nhập

(d) Báo cáo theo năm:

- Báo cáo về hoạt động sản xuất;

- Báo cáo về góp vốn điều lệ;

- Báo cáo về hoạt động xuất khẩu hàng hóa;

- Báo cáo về hoạt động nhập khẩu hàng hóa;

- Báo cáo về mua hàng hóa nhập khẩu;

- Báo cáo về hoạt động kinh doanh.

(e) Phạt hành chính:

Chúng tôi lưu ý rằng trong trường hợp nộp muộn các loại báo cáo đầu tư nói trên, Quý Công ty sẽ phải chịu mức phạt hành chính từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Tổng số tiền phạt hành chính sẽ thực hiện theo sự tính toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(2) Báo cáo thuế

Như chúng tôi được biết, Quý Công ty đã không nộp bất kỳ tờ khai thuế/báo cáo tài chính/báo cáo tài chính có kiểm toán nào đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kể từ khi thành lập đến nay. Do vậy, để hoạt động trở lại thì Quý Công ty phải nộp tất cả các tờ khai thuế chưa nộp đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như sau:

(a) Tờ khai VAT

- Tờ khai VAT hàng tháng, từ tháng 3/2012 đến cuối năm 2014;

- Tờ khai VAT hàng quý từ đầu năm 2015 trở đi.

(b) Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

- Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2012 đến thời điểm hiện tại;

- Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm 2012, 2013, 2014;

- Báo cáo tài chính có kiểm toán hàng năm 2012, 2013, 2014.

Khoản phạt vi phạm hành chính đối với mỗi tờ khai VAT hoặc báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp nộp chậm là từ 3.500.000 đến 5.000.000 VND. Đối với khoản phạt này, chúng tôi đã làm việc với Cục thuế Hà Nội nhưng cơ quan này chưa đưa ra được con số chính xác vì còn phụ thuộc vào tính toán của các bộ phận chuyên môn. 

(c) Thuế môn bài

Quý Công ty sẽ phải nộp khoản thuế môn bài là 1.000.000 VND/năm. Trong trường hợp này, chúng tôi đã ước tính khoản phạt hành chính chậm nộp mà Quý Công ty có thể phải nộp cho đến này 20/04/2015 là :

- Khoản phạt chậm nộp thuế môn bài năm 2012:

1,000,000 x 0.07% x 848 = 593,600 VND

- Khoản phạt chậm nộp thuế môn bài năm 2013:

1,000,000 x 0.07% x 752 = 526,400 VND;

- Khoản phạt chậm nộp thuế môn bài năm 2014:

1,000,000 x 0.07% x 477 = 333,900 VND;

- Khoản phạt chậm nộp thuế môn bài năm 2015:

1,000,000 x 0.07% x 112 = 56,000 VND.

- Tổng khoản phạt chậm nộp trong 04 năm 2012, 2013, 2014 và 2015 là: 593,600 + 526,400 + 333,900 + 56,000 = 1,509,900 VND.

(d) Báo cáo tài chính được kiểm toán

- Nộp báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2012, 2013, 2014.

Chúng tôi lưu ý việc nộp muộn báo cáo tài chính có thể sẽ bị xử phạt hành chính.

(e) Chúng tôi khuyến nghị Quý Công ty nên nộp công văn giải trình lên Cục thuế Hà Nội và cùng với chúng tôi hoặc ủy quyền cho chúng tôi để làm việc chính thức với Cục thuế Hà Nội, trình bày lý do ngừng hoạt động bởi trường hợp khẩn cấp phát sinh ở nước cư trú để xin giảm khoản thuế phải nộp.

III. ĐỀ XUẤT DỊCH VỤ

(1) Phạm vi công việc

(a) Tư vấn các quy định và vấn đề pháp lý có liên quan đến việc khôi phụ hoạt động của Quý Công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam;

(b) Chuẩn bị và soạn thảo các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến báo cáo đầu tư tại mục II.1, nộp báo cáo đã soạn đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

(c) Hỗ trợ Quý Công ty trong việc chuẩn bị các báo cáo thuế được đề cập ở mục II.2;

(d) Đại diện cho Quý Công ty để làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình khôi phục hoạt động của Quý Công ty.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến hoạt động của Quý Công ty để Quý Công ty xem xét và quyết định. Nếu Quý Công ty có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

>>> Tham khảo : đăng ký hoạt động nhà hàng trung quốc tại Việt Nam

Vui lòng liên hệ

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc điều hành.

Điện Thoại: (04) 73018886 - (04) 73028886; Mobile: 0936342668.

Mail: info@ipic.vn; trinhduclawyer@gmail.com.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Rất Hân hạnh được tư vấn pháp luật cho Quý khách hàng!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.