Tư vấn điều kiện nhập khẩu phế liệu

15 /082016

Tư vấn điều kiện nhập khẩu phế liệu

Thư tư vấn: 271014/Letter-Ipic

V/v: Điều kiện nhập khẩu phế liệu đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) cảm ơn Ông/Bà đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Ông/Bà đang có dự kiến nhập khẩu tại chỗ phế liệu của doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu phi thuế quan sau đó xuất khẩu ra nước ngoài và Ông/Bà đang quan tâm tới các điều kiện nhập khẩu phế liệu và cần sự tư vấn của chúng tôi về mặt pháp lý liên quan đến những vấn đề này. Sau đây là ý kiến tư vấn sơ bộ của chúng tôi:

I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

(1) Luật Thương mại năm 2005;

(2) Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

(3) Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

(4) Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP;

(5) Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

(6) Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

>>> Tham khảo : đăng ký hoạt động nhà hàng Nhật bản tại Việt Nam

II. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Ông/Bà cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Về quyền nhập khẩu phế liệu

Doanh nghiệp có quyền trực tiếp nhập khẩu phế liệu về làm nguyên liệu sản xuất hoặc nhập khẩu phế liệu theo ủy thác của các doanh nghiệp khác có nhu cầu sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Tuy nhiên, vì lý do bảo vệ môi trường nên việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được Nhà nước Việt Nam kiểm soát rất chặt chẽ. Để có quyền nhập khẩu phế liệu, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu. Phế liệu nhập khẩu phải thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định.

2. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

a) Điều kiện đối với doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu:

Điều kiện đối với doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu được quy định tại Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Điều 4 Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Cụ thể như sau:

- Có kho bãi (có quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu, hoặc thuê) dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường;

- Có công nghệ, thiết bị để tái chế phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu cho sản xuất;

- Có phương án, giải pháp xử lý phế liệu nhập khẩu đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; đảm bảo mọi chất thải từ quy trình sản xuất đều được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường;

- Đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong trường hợp nhập khẩu phế liệu theo ủy thác phải đáp ứng thêm 2 điều kiện sau:

- Có Hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận, hợp đồng ủy thác nhập khẩu phế liệu phải ghi rõ loại phế liệu nhập khẩu và thành phần phế liệu nhập khẩu phù hợp với Giấy chứng nhận được cấp;

- Có Hợp đồng nhập khẩu phế liệu phải ghi rõ nguồn gốc, thành phần phế liệu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng ủy thác nhập khẩu và cam kết tái xuất phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu nhưng không đạt các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

b) Điều kiện đối với phế liệu nhập khẩu:

Điều kiện đối với phế liệu nhập khẩu được quy định tại Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014:

- Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

- Thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu quy định tại Phụ lục của Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

3. Trình tự, thủ tục, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Trình tự, thủ tục, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu được quy định tại Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Cụ thể như sau:

a) Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

- Trình tự:

+, Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa – Sở Tài nguyên và Môi trường nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và nhận Giấy hẹn;

+, Cơ quan hành chính: Tiếp nhận hồ sơ theo quy định, ghi phiếu hẹn và trả kết quả.

Cơ quan giải quyết:

+, Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường;

+, Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Lệ phí: Không có

b) Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu gồm có:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư liên tịch số  34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của Bộ Công thương – Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bản chính);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư) và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (Bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

- Một trong các tài liệu sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận hoặc Thông báo chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường của cơ sở trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (Bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

- Kết quả giám sát chất lượng môi trường lần gần nhất của cơ sở sản xuất nhưng không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

Trong trường hợp nhập khẩu phế liệu theo ủy thác thì cần phải có thêm:

+, Hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (Bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

+, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu của thương nhân ủy thác nhập khẩu (Bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

Trên đây là ý kiến tư vấn sơ bộ của chúng tôi về những vấn đề mà Ông/Bà đang quan tâm. Nếu Ông/Bà có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

>>> Tham khảo : Thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Hàn

Vui lòng liên hệ

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc điều hành.

Điện Thoại: (04) 73018886 - (04) 73028886; Mobile: 0936342668.

Mail: info@ipic.vn; trinhduclawyer@gmail.com.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Rất Hân hạnh được tư vấn pháp luật cho Quý khách hàng!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.