Tư vấn đăng ký website Thương mại điện tử

15 /082016

Tư vấn đăng ký website Thương mại điện tử

Thư tư vấn: 190815/Letter-Ipic

V/v: Đăng ký website thương mại điện tử bán hàng, đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử và đăng ký Giấy phép thiết lập mạng xã hội.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký website thương mại điện tử bán hàng, đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử, đăng ký Giấy phép thiết lập mạng xã hội và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

(1) Các khía cạnh pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc đăng ký website thương mại điện tử bán hàng, đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử và đăng ký Giấy phép thiết lập mạng xã hội;

(2) Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc đăng ký website thương mại điện tử bán hàng, đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử, đăng ký Giấy phép thiết lập mạng xã hội.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định về thương mại điện tử;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương quy định về quản lý website thương mại điện tử;

- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 08 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

>>> Tham khảo : thành lập nhà hàng trung quốc tại Việt Nam

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

- Việc Quý khách hàng thiết lập website để phục vụ hoạt động bán hàng hóa của mình thuộc trường hợp phải tiến hành đăng ký theo hình thức website thương mại điện tử bán hàng;

- Việc Quý khách hàng thiết lập website để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức khác tiến hành hoạt động thương mại thuộc trường hợp phải tiến hành đăng ký theo hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Việc Quý khách hàng thiết lập website bán hàng có chức năng cho phép bạn đọc bình luận thuộc trường hợp phải tiến hành đề nghị cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội.

Lưu ý:  - Thương nhân thiết lập website thương mại điện tử, trên đó cho phép người tham gia tiến hành mua bán hàng hóa theo phương thức của sở giao dịch hàng hóa thì phải có giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa và tuân thủ các quy định pháp luật về sở giao dịch hàng hóa.

 - Trước khi tiến hành trình tự theo các bước nêu trên, Quý khách hàng đã phải đăng ký tên miền sử dụng từ trước.

 

IV. DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.1 Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc đăng ký website thương mại điện tử bán hàng, đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử và đăng ký Giấy phép thiết lập mạng xã hội;

- Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 4.3 kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 4.4;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 4.2 dưới đây;

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

4.2 Trình tự thủ tục

a) Trình tự thủ tục

- Bước 1: Thông báo với Bộ Công thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng;

- Bước 2: Đăng ký trực tuyến với Bộ Công thương về việc thiết lập sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Bước 3: Đề nghị cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội tại Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử.

b) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử:

- Đơn đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, nêu rõ các nội dung như sau:

+, Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến;

+, Cấu trúc, tính năng và các mục thông tin chủ yếu trên website cung cấp dịch vụ;

+, Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

- Quy chế quản lý hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử, nêu rõ các nội dung như sau:

+, Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

+, Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

+, Mô tả quy trình giao dịch đối với từng loại giao dịch có thể tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

+, Hoạt động rà soát và thẩm quyền xử lý của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi phát hiện các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch;

+, Quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

+, Giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử trong những giao dịch thực hiện trên sàn;

+, Các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

+, Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

+, Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 69 Nghị định này;

+, Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

+, Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử;

+, Cơ chế xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch đó.

c) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để đề nghị cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội;

- Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép. Đề án bao gồm các nội dung chính:

+, Phương thức tổ chức mạng xã hội, các loại hình dịch vụ, phạm vi, lĩnh vực thông tin trao đổi;

+, Phương án tổ chức, nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của mạng xã hội;

+, Địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam.

- Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội, bao gồm các nội dung sau:

+, Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội;

+, Quyền, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội;

+, Quyền, trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội;

+, Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;

+, Cảnh báo cho người sử dụng các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;

+, Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên mạng xã hội với tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội hoặc với tổ chức, cá nhân khác;

+, Công khai việc có hay không thu thập, xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ trong thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;

+, Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

- Giấy ủy quyền cho Công ty luật IPIC GROUP.

d) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có).

4.3 Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- 01 bản khai báo thông tin theo mẫu IPIC cung cấp;

- 03 bản sao có chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân). (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập phải có ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc chức năng nhiệm vụ phù hợp với loại hình dịch vụ mạng xã hội dự định cung cấp);

- 03 bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai;

- Các tài liệu, giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

4.4 Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại Khoản 4.1 trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.2;

- Thời gian làm thủ tục thông báo với Bộ Công thương là 10 ngày làm việc;

- Thời gian làm thủ tục đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử là 15 ngày làm việc;

- Thời gian nhận Giấy phép thiết lập mạng xã hội là 30 ngày làm việc.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

>>> Tham khảo : Nhà đầu tư nước ngoài mua lại công ty may

Vui lòng liên hệ

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc điều hành.

Điện Thoại: (04) 73018886 - (04) 73028886; Mobile: 0936342668.

Mail: info@ipic.vn; trinhduclawyer@gmail.com.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Rất Hân hạnh được tư vấn pháp luật cho quý khách hàng!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.