Tư vấn đăng ký đầu tư; thành lập doanh nghiệp 100%  vốn đầu tư Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu ,phân phối sản phẩm mỹ phẩm, máy photocopy, máy phát điện tại Hải Dương

15 /062017

Tư vấn đăng ký đầu tư; thành lập doanh nghiệp 100%  vốn đầu tư Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu ,phân phối sản phẩm mỹ phẩm, máy photocopy, máy phát điện tại Hải Dương

   Thư tư vấn: 2024.04.03/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn đăng ký đầu tư; thành lập doanh nghiệp 100%  vốn đầu tư Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu ,phân phối sản phẩm mỹ phẩm, máy photocopy, máy phát điện tại Hải Dương.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC 
Địa chỉ: Phòng 401, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tel: (024) 7301 8886 – Fax: (024) 7302 8886
Email: duc.nguyen@ipic.vn – Hotline: 0936.342.668
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Sảnh C, Richmond City, 207C Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: (028) 35127666 – Fax: (028) 35127666    
Email: duc.nguyen@ipic.vn – Hotline: 0936.342.668
Kính gửi    :    Quý Khách Hàng
__________________________________________________________________________
Công ty Luật TNHH IPIC xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu ,phân phối sản phẩm mỹ phẩm, máy photocopy, máy phát điện tại Hải Dương và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối sản phẩm mỹ phẩm, máy photocopy, máy phát điện:
1.    Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư là cá nhân hay nhà đầu tư là pháp nhân đối với lĩnh vực nêu trên;
2.    Điều kiện về mức vốn tối thiểu cho hoạt động đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu ,phân phối sản phẩm mỹ phẩm, máy photocopy, máy phát điện;
3.    Điều kiện, thủ tục, trình tự đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp nêu trên.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Biểu cam kết Thương mại và Dịch vụ WTO;
(2)    Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
(3)    Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
(4)    Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
(5)    Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021, về đăng ký doanh nghiệp;
(6)    Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018, quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC tư vấn như sau: 
3.1    Liên quan đến yêu cầu tư vấn (1) về  tư vấn lựa chọn nhà đầu tư là cá nhân hay nhà đầu tư là pháp nhân đối với lĩnh vực nêu trên:
-Về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối các sản phẩm mỹ phẩm, máy photocopy, máy phát điện thì nhà đầu tư là cá nhân hay pháp nhân đều được thực hiện theo các bước tại mục 3.3 của thư tư vấn này. 
-    Chứng minh năng lực kinh nghiệm:
+ Với nhà đầu tư là cá nhân, việc chứng minh năng lực kinh nghiệm thể hiện qua hợp đồng lao động giữa cá nhân nhà đầu tư với pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối sản phẩm;
+ Với nhà đầu tư là pháp nhân thì việc chứng minh năng lực kinh nghiệm thể hiện qua báo cáo tài chính và giấy đăng ký doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.
Việc lựa chọn nhà đầu tư phụ thuộc vào mục tiêu và mong muốn của nhà đầu tư. Như vậy, nhà đầu tư là cá nhân hay pháp nhân đều thực hiện thuận lợi.
3.2    Liên quan đến yêu cầu tư vấn (2) về  điều kiện mức vốn tối thiểu cho hoạt động đầu tư nêu trên:
Pháp luật không quy định mức vốn cụ thể mà Quý khách hàng phải có khi thực hiện đầu tư xuất, nhập khẩu, phân phối các sản phẩm nói trên tại Hải Dương. Do vậy, Quý khách hàng chỉ cần có mức vốn phù hợp với quy mô đầu tư để đảm bảo tiến trình đầu tư  tại địa bàn Hải Dương theo kế hoạch.
Theo kinh nghiệm của IPIC, Với các sản phẩm mà Quý Khách hàng dự định kinh doanh và trong quá trình xin ý kiến chấp thuận của Bộ công thương về các hàng hóa đó thì Quý khách hàng nên đăng ký vốn đầu tư trong khoảng 300.000 USD-500.000 USD.
3.3    Liên quan đến yêu cầu tư vấn (3) về  thủ tục đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp:
Hàng hóa mỹ phẩm, máy photocopy, máy phát điện mà Quý khách hàng dự kiến kinh doanh không thuộc danh mục hàng hóa cấm hoặc hạn chế kinh doanh. Theo đó, Quý khách hàng được phép thành lập doanh nghiệp để hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa này.
Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp nói trên được thực hiện qua các bước như sau:
Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Theo quy định của pháp luật đầu tư, nhà đầu tư nước nước ngoài trước khi thành lập công ty thì phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Việc đăng ký dự án đầu tư được thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương, địa chỉ là: 58 Quang Trung - Phường Quang Trung - TP Hải Dương
Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Sau khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nêu trên thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
Bước 3: Xin cấp giấy phép kinh doanh
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
Phạm vi công việc 
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu ,phân phối sản phẩm mỹ phẩm, máy photocopy, máy phát điện tại Hải Dương;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
+ Đề xuất dự án đầu tư;
+ Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;
+ Giấy ủy quyền cho IPIC 
-     Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
+ Điều lệ Công ty;
+ Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);
+ Giấy ủy quyền cho IPIC ;
+ Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh;
-    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy phép kinh doanh;
-    Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;
-    Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp , giấy phép kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
V.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
-    03 bản sao chứng thực hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;
-    03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);
-    03 bản hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà); Bản vẽ mặt bằng cho thuê.
-    Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).
Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng.
IPIC LAW
L.s Nguyễn Trinh Đức

Tham khảo một số thư tư vấn tương tự:

Tư vấn về việc thành lập một Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Tư vấn thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài cho thuê xe nâng có người vận hành

Tư vấn thành lập Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng

Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh cho thuê lại bất động sản vào đăng ký kinh doanh

Thành lập nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử 100% vốn đầu tư Hàn Quốc tại tỉnh Hải Dương

Thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu có vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tư vấn về việc giảm vốn điều lệ

Thành lập doanh nghiệp liên doanh

Giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

  

  

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.