Tư vấn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với thực phẩm chức năng

15 /082016

Tư vấn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với thực phẩm chức năng

 

Thư tư vấn: 201015/Letter-Ipic

V/v: Tư vấn về việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với thực phẩm chức năng, điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp phân phối thực phẩm chức năng.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng đang có nhu cầu tư vấn về việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với thực phẩm chức năng, điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp phân phối thực phẩm chức năng và cần sự hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

- Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với thực phẩm chức năng;

- Điều kiện thành lập doanh nghiệp phân phối thực phẩm chức năng;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thành lập doanh nghiệp phân phối thực phẩm chức năng.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(1) Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 của Quốc hội ngày 17/06/2010;

(2) Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2005;

(3) Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 19/06/2009;

(4) Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

(5) Nghị định số 122/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

(6) Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/04/2012 về việc hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm;

(7) Thông tư 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 Quy định về quản lý thực phẩm chức năng;

(8) Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp an toàn thực phẩm;

(9) Thông tư 16/2012/TT-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2012 quy định điều an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi của Bộ Y tế;

(10) Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 quy định về điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

(11) Thông tư 26/2012/TT-BTY ngày 30 tháng 11 năm 2012 quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường, vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi của bộ y tế.

>>> Tham khảo : thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với thực phẩm chức năng

- Thực phẩm chức năng của Quý Khách hàng là giải pháp kỹ thuật được đăng ký bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế.

- Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+, Có tính mới (nghĩa là chưa từng được bộc lộ ở bất cứ nơi nào dưới hình thức công bố hoặc sử dụng);

+, Có trình độ sáng tạo (nghĩa là không hiển nhiên đối với chuyên gia trung bình trong cùng lĩnh vực);

+, Có khả năng áp dụng công nghiệp.

- Nếu sáng chế không đáp ứng tiêu chuẩn về tính sáng tạo nhưng vẫn có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp thì sáng chế sẽ được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

- Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn trong khi đó Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn.

Lưu ý: Quý Khách hàng cần quyết định và tiến hành nộp đơn càng sớm càng tốt, bởi vì đối với mỗi giải pháp kỹ thuật, Bằng độc quyền chỉ được cấp cho một người (người có đơn nộp sớm nhất).

2. Điều kiện thành lập doanh nghiệp phân phối thực phẩm chức năng

Khi thực hiện hoạt động phân phối thực phẩm chức năng, Quý Khách hàng cần thực hiện thủ tục đăng công bố hợp quy, đăng ký bảo hộ sáng chế và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho thực phẩm chức năng, cụ thể Quý Khách hàng cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Đáp ứng điều kiện đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, người trực tiếp sản xuất thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm…(Điều kiện đối với cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng trong file đính kèm);

- Đăng ký bảo hộ sáng chế cho thực phẩm chức năng;

- Đăng công bố hợp quy cho thực phẩm chức năng;

- Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

>>> Tham khảo : thành lập công ty xây dựng 100 vốn nước ngoài

IV. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN

4.1 Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế cho thực phẩm chức năng;

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ đăng công bố hợp quy cho thực phẩm chức năng;

Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm;

Bước 4: Tiến hành nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

4.2. Soạn thảo hồ sơ cần thiết:

- Soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

+, Tờ khai đăng ký sáng chế;

+, Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế;

+, Bản mô tả;

+, Yêu cầu bảo hộ;

+, Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

+, Các giấy tờ cần thiết khác (Nếu có).

- Soạn thảo hồ sơ đăng công bố hợp quy

+, Bản công bố hợp quy;

+, Bản thông tin chi tiết sản phẩm;

+, Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

+, Các giấy tờ cần thiết khác (Nếu có).

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

+, Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

+, Danh sách  đề nghị kiểm tra để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (bao gồm chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất);

+, Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

+, Các giấy tờ cần thiết khác (Nếu có).

- Soạn thảo hồ sơ xin Cấp giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

+, Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

+, Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm:

* Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh;

* Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

+, Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

+, Các giấy tờ cần thiết khác (Nếu có).

4.3 Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- 02 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- 03 Bản sao chứng thực chứng minh thư của cá nhân quản lý về chuyên môn;

- Các giấy tờ tài liệu liên quan (nếu có).

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

>>> Tham khảo : công ty cho thuê tài chính 100 vốn nước ngoài

Vui lòng liên hệ

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc điều hành.

Điện Thoại: (04) 73018886 - (04) 73028886; Mobile: 0936342668.

Mail: info@ipic.vn; trinhduclawyer@gmail.com.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Rất Hân hạnh được tư vấn pháp luật cho Quý Khách hàng!

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.