Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam

16 /112016

Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam

V/v: Tư vấn về nhà đầu tư nước ngoài mua 10% cổ phần trong công ty cổ phần 100% vốn Việt Nam (Không phải công ty đại chúng).

 _________________________________________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC GROUP – Văn phòng Hà Nội

Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886

Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668

Gửi bằng thư điện tử

__________________________________________________________

        Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

         Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu mua 10 % cổ phần trong công ty cổ phần 100% vốn Việt Nam, không phải công ty đại chúng (Sau đây gọi là “Doanh nghiệp trong nước”) và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

       Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài mua 10% cổ phần doanh nghiệp trong nước (Không phải công ty đại chúng).

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định 78/2015 hướng dẫn Luật doanh nghiệp;

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Quyết định 88/2009/ QĐ – Ttg về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam;

- Thông tư sô 131/2010/TT- BTC ngày 6/9/2010 hướng dẫn thực hiện quy chế góp vốn, mua cổ phẩn của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

     Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

3.1 Quy định pháp luật:

- Theo Khoản 1 – Điều 46 – Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định thì Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần trong tổ chức kinh tế không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

-Theo Khoản 1 – Điều 26 – Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, khoản 2 – Điều 46 – Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài thì Nhà đầu tư thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.

Còn Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào tổ chức kinh tế không hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài thì chỉ phải thực hiện đăng ký thay đổi cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Theo Điều 5 – Thông tư số 131/2010/TT- BTC thì điều kiện để Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức tham gia góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam là phải có tài khoản vốn đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Mọi hoạt động mua, bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, thu và sử dụng cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển tiền ra nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam đều thông qua tài khoản này. Việc mở, đóng, sử dụng và quản lý tài khoản vốn đầu tư phải phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Như vậy, theo như thông tin Quý khách hàng cung cấp, Quý khách hàng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhưng Quý khách hàng cần đăng ký góp vốn, mua cổ phần tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Đồng thời, Quý khách hàng cần mở tài khoản tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam để thực hiện mọi giao dịch liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam.

3.2.Thủ tục thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện về:

* Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tối đa áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

* Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động và đối tác đầu tư tham gia hoạt động đầu tư;

* Các điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt  Nam là thành viên.

Nếu việc góp vốn, mua cổ phần đáp ứng đủ điều kiện nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhận được thông báo bằng văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông theo quy định của pháp luật, nếu không, nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhận được văn bản thông báo nêu rõ lý do.

- Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

3.3. Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần vào tổ chức kinh tế;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

IV. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.1. Phạm vi công việc:

-Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam;

-Soạn thảo hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần theo thông tin Nhà đầu tư cung cấp;

-Thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần của Nhà đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-Soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về nội dung thay đổi cổ đông, thành viên của doanh nghiệp;

-Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về nội dung thay đổi cổ đông, thành viên của doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.2. Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp:

-Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

-Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của cá nhân đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài.

-Trường hợp uỷ quyền cho tổ chức đại diện tại Việt Nam: có thêm bản sao hợp lệ văn bản về việc ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài cho tổ chức đại diện tại Việt Nam và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đại diện tại Việt Nam.

-Tài liệu liên quan đến người trực tiếp thực hiện giao dịch (nếu có)

4.3. Thời gian thực hiện công việc:

- Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của Nhà đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;

- Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Thời gian thực hiện công việc nêu trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

          Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

          Trân trọng!

Từ khóa tìm kiếm: nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần doanh nghiệp việt nam

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.