Thủ tục khai nộp các loại thuế và lệ phí 

29 /092016

Thủ tục khai nộp các loại thuế và lệ phí 

Thủ tục khai nộp các loại thuế và lệ phí 
Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa 
Thông tư này hướng dẫn về thủ tục nộp các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật, không bao gồm các khoản thu nộp phát sinh tại khâu xuất khẩu, nhập khẩu
Theo đó, về hình thức nộp thuế, nếu doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn đã được cơ quan thuế, ngân hàng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử thì phải kê khai nộp tiền thuế bằng hình thức điện tử, không được nộp tiền mặt
Về biểu mẫu, trường hợp nộp thuế điện tử, doanh nghiệp lập Giấy nộp tiền hoặc Giấy nộp tiền nộp thay theo mẫu số C1-02/NS ban hành kèm theo Thông tư này. Trên Giấy nộp tiền phải ký điện tử vào ít nhất 1 trong 3 vị trí người nộp tiền hoặc kế toán trưởng hoặc thủ trưởng đơn vị và nộp trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế
Ngược lại, nếu nộp thuế tiền mặt hoặc chuyển khoản qua NHTM phối hợp thu thì doanh nghiệp thực hiện lập bảng kê nộp thuế theo mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư này
Cách ghi từng biểu mẫu có hướng dẫn chi tiết tại Điều 6 và Điều 9 của Thông tư
Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.
Bãi bỏ giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu số C1-02/NS), giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (mẫu số C1-03/NS), bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa 
Thông tư này hướng dẫn về thủ tục nộp các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật, không bao gồm các khoản thu nộp phát sinh tại khâu xuất khẩu, nhập khẩu.
Theo đó, về hình thức nộp thuế, nếu doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn đã được cơ quan thuế, ngân hàng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử thì phải kê khai nộp tiền thuế bằng hình thức điện tử, không được nộp tiền mặt.
Về biểu mẫu, trường hợp nộp thuế điện tử, doanh nghiệp lập Giấy nộp tiền hoặc Giấy nộp tiền nộp thay theo mẫu số C1-02/NS ban hành kèm theo Thông tư này. Trên Giấy nộp tiền phải ký điện tử vào ít nhất 1 trong 3 vị trí người nộp tiền hoặc kế toán trưởng hoặc thủ trưởng đơn vị và nộp trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Ngược lại, nếu nộp thuế tiền mặt hoặc chuyển khoản qua NHTM phối hợp thu thì doanh nghiệp thực hiện lập bảng kê nộp thuế theo mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư này.
Cách ghi từng biểu mẫu có hướng dẫn chi tiết tại Điều 6 và Điều 9 của Thông tư.
Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.
Bãi bỏ giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu số C1-02/NS), giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (mẫu số C1-03/NS), bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.