Thành lập trung tâm đào tạo sử dụng phần mềm tại Hải Phòng.

29 /052017

Thành lập trung tâm đào tạo sử dụng phần mềm tại Hải Phòng.

Thư tư vấn: 110417/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn về việc thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn trình độ sơ cấp có cấp chứng chỉ đào tạo về sử dụng phần mềm tại Hải Phòng.
_____________________________________________________________________
Công ty Luật TNHH IPIC  xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
Qua trao đổi với Quý Khách hàng, chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đang có nhu cầu thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn trình độ sơ cấp có cấp chứng chỉ đào tạo về sử dụng phần mềm tại Hải Phòng và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 

I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn trình độ sơ cấp có cấp chứng chỉ đào tạo về sử dụng phần mềm tại Hải Phòng;
-    Thủ tục và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện các công việc nêu trên.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật Giáo dục nghề nghiệp Số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;
(3)    Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2015 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;
(4)    Thông tư 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 09 năm 2011 về việc quy định thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề;
(5)    Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 07 năm 2015 quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu,cũng như kinh nghiệm của chúng tôi về việc thành lập trung tâm tại địa bàn Hải Phòng,  IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau:
Quý Khách hàng đang có nhu cầu thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn trình độ sơ cấp có cấp chứng chỉ đào tạo về sử dụng phần mềm thì trước tiên phải công ty của Quý Khách hàng phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh Giáo dục nghề nghiệp (Mã ngành : 8532 ). Sau khi có ngành nghề nêu trên trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quý khách hàng sẽ thực hiện thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn và tiến hành xin cấp giấy phép đăng ký hoạt động phù hợp với nội dung hoạt động của trung tâm đào tạo ngắn hạn. 
Cụ thể như sau:
-    Về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp:
Theo Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2015 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp thì Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
•    Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập;
•     Có đủ chương trình đào tạo và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định;
•    Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 04 m²/người học;
•    Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;
•    Điều kiện  đối với Giám đốc trung tâm:
+Có phẩm chất, đạo đức tốt;
+Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên;
+Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghề vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp;
+Có đủ sức khỏe;
+Nhiệm kỳ của Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 05 năm.
•    Có đủ chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo.
-    Với các khóa học thực hành, người học được người đứng đầu doanh nghiệp, cấp chứng chỉ đào tạo. Chứng chỉ đào tạo phải ghi rõ nội dung đào tạo, thời gian khóa học.  
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc việc thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn trình độ sơ cấp có cấp chứng chỉ đào tạo về sử dụng phần mềm tại Hải Phòng;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp;
-    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục đào tạo Hải Phòng, địa chỉ Số 37 Minh Khai - Quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp;
-    Đại diện Quý khách hàng làm việc với Sở Giáo dục đào tạo Hải Phòng để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;
-    Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp tại Sở Giáo dục đào tạo Hải Phòng.
4.2.    Thực hiện trình tự thủ tục
-    Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp tại Sở Giáo dục đào tạo Hải Phòng.
4.3.    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để thành lập
-    Đăng ký  ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
-    Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp:
•    Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
•    Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp kèm theo các minh chứng;
•    Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức, hoạt động;
•    Giấy ủy quyền cho IPIC;
•    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.
4.4.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
-    03 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).
4.5.    Thời gian thực hiện
(1)    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.3;
(2)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp tại Hải Phòng dự kiến là 15 ngày làm việc;
-    Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng,
IPIC LAW
Nguyễn Quỳnh.

   Xem thêm bài viết của IPIC

-Tư vấn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác thải.

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam.

Tư vấn thành lập trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài.

Tư vấn thành lập công ty truyền hình có yếu tố nước ngoài.

Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ.

Tư vấn thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, thành lập trung tâm fitness và yoga.

Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.