Người sử dụng lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thì thực hiện thủ tục như thế nào?

17 /062020

Người sử dụng lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thì thực hiện thủ tục như thế nào?

Câu hỏi: Hợp đồng lao động

Người sử dụng lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thì thực hiện thủ tục như thế nào?

Trả lời có tính chất tham khảo!

Trường hợp người sử dụng lao động muốn đơn phương thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thì người sử dụng lao động cần phải đơn phương thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại Điều 36 Bộ luật Lao động 2019. Nếu người sử dụng lao động không thực hiện theo quy định trên thì sẽ được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật. Để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thì người sử dụng lao động cần phải thực hiện theo thủ tục sau:

            Bước 1. Thông báo trước về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động:

+          Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

+          Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

+          Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019 khi người lao động bị ốm đau tại nạn;

+          Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

            Bước 2. Ban hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Pháp luật không quy định cụ thể về mẫu ban hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, trong hợp đồng phải thể hiện đầy đủ các nội dung như: thời gian chấm dứt hợp đồng, lí do chấm dứt hợp đồng, nghĩa vụ thanh toán các quyền lợi liên quan của các bên. Người kí kết quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 3. Thực hiện các nghĩa vụ thanh toán và quyền lợi liên quan của các bên:

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên. Trừ một vài trường hợp có thể kéo dài nhưng cũng không quá 30 ngày.

Người sử dụng lao động phải thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

Người sử dụng lao động phải hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động; Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

Lưu ý: Đây là những thủ tục cơ bản khi người sử dụng lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Trong tùy từng trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sẽ khác nhau. Ví dụ như trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vì lí do người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động thì cần phải có thêm một bước là tổ chức cuộc họp với người lao động để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Đây là bước rủi ro nhất cho người sử dụng lao động và cũng xem là bước quan trọng nhất có ảnh hưởng nhất đến các bước còn lại.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.