Khi ban hành nội quy quy chế lao động doanh nghiệp cần phải quan tâm những vấn đề cơ bản nào?

19 /062020

Khi ban hành nội quy quy chế lao động doanh nghiệp cần phải quan tâm những vấn đề cơ bản nào?

Câu hỏi: Nội quy lao động

Khi ban hành nội quy quy chế lao động doanh nghiệp cần phải quan tâm những vấn đề cơ bản nào?

Trả lời có tính chất tham khảo!

Khi ban hành nội quy quy chế lao động doanh nghiệp cần phải quan tâm những vấn đề cơ bản sau đây:

1. Quyền và nghĩa vụ ban hành nội quy lao động:

Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên.

2. Nguyên tắc ban hành nội dung quy chế lao động:

-           Nội quy lao động phải bằng văn bản.

-           Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 118 Bộ luật Lao động 2019

-           Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

-           Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

3. Nội dung của nội quy, quy chế lao động:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 118 Bộ luật Lao động 2019, nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

-           Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

-           Trật tự tại nơi làm việc;

-           An toàn, vệ sinh lao động;

-           Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

-           Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

-           Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;

-           Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;

-           Trách nhiệm vật chất;

-           Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

4. Đăng ký nội quy lao động:

            Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

            Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:  Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động; Nội quy lao động; Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.