Dịch vụ tư vấn thành lập công ty Hợp danh

15 /082016

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty Hợp danh

IPIC là công ty Luật chuyên tư vấn pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại và sở hữu trí tuệ. Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động, chúng tôi đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có nhiều khách hàng khó tính như, Mobifone, Topica, DKT, Sam Sung, Pan- pacific, SBI Halding, Ken Mec.

>> XEM PROFILE CỦA IPIC

Xem Luật sư Nguyễn Trinh Đức tư vấn góp vốn thành lập công ty bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất.

 

I: Những nội dung lưu ý khi thành lập Công ty Hợp danh tại Việt Nam

Theo quy định tại điều 172 Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty hợp danh đực định nghĩa như sau:

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào”.

Ưu, nhược điểm của công ty Hợp danh:

Ưu điểm:

-  Công ty hợp danh theo quy định của pháp luật Việt Nam vấn có tư cách pháp nhân.

-  Đây là loại hình chỉ có cá nhân mới được thành lập, phụ hợp với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ về chuyên môn như tư vấn luật, kiến trúc, ….

-  Các thành viên hợp tác phải thật sự tin tưởng và cam kết với nhau, mỗi thành viên hợp danh đều có quyền nhân danh công ty để cung cấp dịch vụ.

Nhược điểm:

-  Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động kinh doanh của mình;

-  Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

1. Quyền thành lập Công ty Hợp danh

Quyền kinh doanh đã được Hiến pháp năm 2012 quy định và được cụ thể hóa tại điều 18 Luật doanh nghiệp: “Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”, những trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp bao gồm Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;  Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp; và các trường hợp khác theo quy định tại điểm d, đ, e khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp.

2. Tài Liệu khách hàng cần chuẩn bị trước khi thành lập

- Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên.

3. Hồ sơ thành lập Công ty Hợp danh

-  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

-  Điều lệ công ty

- Danh sách thành viên.

Bản sao các giấy tờ sau đây:

- Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

4. Tài sản góp vốn thành lập Công ty Hợp danh

- Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

- Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

5. Tên Công ty Công ty Hợp danh

Các vấn đề khác liên quan đến đặt tên doanh nghiệp

- Tên thành lập Công ty Hợp danh bao gồm hai thành tố:

+ Loại hình Công ty Hợp danh;

+ Tên riêng của doanh nghiệp.

- Trước khi đăng ký tên doanh nghiệp, doanh nghiệp tham khảo tên các doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.

6. Trụ sở chính của Công ty Hợp danh

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

7. Con giấu của Công ty Hợp danh

- Công ty Hợp danh có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên công ty;

b) Mã số công ty.

- Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

-  Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

-  Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

8. Các thủ tục sau khi thành lập công ty cần thực hiện

- Treo biển tại trụ sở công ty;

-  Mở tài khoản ngân hàng của công ty Hợp danh;

- Đăng ký tài khoản với Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Đăng ký chữ ký số điện tử;

- Đăng ký nộp thuế điện tử;

- In và đặt in hóa đơn lần đầu;

- Kê khai và nộp thuế môn bài;

- Ghi nhận và thực hiện góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

II. Dịch vụ thành lập Công ty Hợp danhcủa công ty Luật IPIC

1. Công việc IPIC thực hiện

- Tư vấn điều kiện thành lập công ty Hợp Danh.

- Tư vấn cách đặt tên công ty, tên viết tắt phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh, tiến hành tra cứu tên công ty.

- Tư vấn điều kiện đặt trụ sở chính công ty.

- Tư vấn và lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp mục tiêu hoạt động và theo quy đinh của pháp luật.

- Soạn thảo điều lệ Công ty, giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, và giấy tờ pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty.

- Đại diện khách hàng làm việc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình làm thủ tục thành lập Công ty.

- Thực hiện thủ tục khắc dấu pháp nhân theo yêu cầu của Quý khách hàng.

2. Thời gian thực hiện

- Thực hiện soạn thảo hồ sơ trong thời gian 1 ngày làm việc.

- Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trong thời gian 3 ngày làm việc.

- Thực hiện thủ tục khắc giấu pháp nhân trong thời gian 3 ngày làm việc.

3. kết quả khách hàng nhận được

01(một) thư tư vấn về thành lập công ty, tư vấn về các giao dịch tiền thành lập doanh nghiệp;

01(một) bộ hồ sơ đăng ký thành lập Công ty Hợp danh chuẩn mực theo đúng quy định của pháp luật;

01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

01(một) Giấy xác nhận ngành nghề đăng ký;

01 (một) Thủ tục đăng công bố trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia;

01(một) Con giấu pháp nhân đã thực hiện thủ tục công bố mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh;

Đặc biệt ngoài những kết quả đó chúng tôi cam kết những giá trị mang lại cho các bạn đó chính là tính bền vững pháp lý của doanh nghiệp, các bạn yên tâm hoạt động mà không lo về việc doanh nghiệp của mình có được thành lập hợp pháp hay không? Hồ sơ của các bạn có bị dã mạo chữ ký hay không?

Vui lòng liên hệ

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc điều hành.

Điện Thoại: (04) 73018886 - (04) 73028886; Mobile: 0936342668.

Mail: info@ipic.vn; trinhduclawyer@gmail.com.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Rất Hân hạnh được tư vấn pháp luật cho quý khách hàng!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.