Bải bỏ nhiều điều kiện kinh doanh trong nghị định 08 năm 2018

23 /012018

Bải bỏ nhiều điều kiện kinh doanh trong nghị định 08 năm 2018

CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG


Ngày 15/01/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Theo đó, 675 điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm theo quy định tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP thuộc 08 lĩnh vực: Xăng dầu, thuốc lá, điện lực, nhượng quyền thương mại, thương mại điện tử, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký 15/1.
Liên quan đến lĩnh vực nhượng quyền thương mại, Nghị định 08/2018/NĐ-CP, Chính phủ sửa đổi, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về hoạt động nhượng quyền thương mại.


 

Cụ thể sửa đổi Điều 5 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại như sau:
“Điều 5. Điều kiện đối với Bên nhượng quyền
Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm”.
Đồng thời bãi bỏ Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại. Bãi bỏ về điều kiện đối với Bên nhận quyền và bãi bỏ điều kiện những hàng hóa dịch vụ được phép kinh doanh thương mại. 
 
Đáng chú ý, đối với lĩnh vực xăng dầu, Chính phủ bãi bỏ, sửa đổi một số điều, khoản của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. 
Cụ thể sửa đổi một số điều khoản sau:
Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi như sau:“1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật”.
Khoản 2 Điều 27 được sửa đổi như sau:“2. Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa, có kho chứa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu, được xây dựng theo các tiêu chuẩn quy định”.
Điểm i khoản 1 Điều 40 được sửa đổi như sau: “i) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất trong cả nước”.
Đồng thời bãi bỏ một số điều khoản:


 

Bãi bỏ Điều 5 về  Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu 
Bãi bỏ khoản 6 Điều 7 quy định về điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, bỏ điều kiện phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
Bãi bỏ Điều 10 về điều kiện sản xuất xăng dầu; 
Bãi bỏ khoản 1 Điều 24 quy định về điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu, bỏ điều kiện địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
Bãi bỏ khoản 5 Điều 41 quy định về cơ sở kinh doanh xăng dầu hiện có chưa phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thực hiện lộ trình nâng cấp, bảo đảm phù hợp quy hoạch theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 
Và bãi bỏ một số nội dung sau tại Điều 7:
a) Bãi bỏ nội dung sau tại khoản 3: “Sau ba (03) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với hệ thống kho, đủ đáp ứng tối thiểu một phần ba (1/3) nhu cầu dự trữ của thương nhân quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định này”.
b) Bãi bỏ nội dung sau tại khoản 4: “Sau hai (02) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với các phương tiện vận tải xăng dầu nội địa có tổng sức chứa tối thiểu là ba nghìn mét khối (3.000 m3)”.
c) Bãi bỏ nội dung sau tại khoản 5: “Mỗi năm, kể từ khi được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu tối thiểu bốn (04) cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cho đến khi đạt tối thiểu một trăm (100) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân”.
Trên đây là những nội dung Chính phủ đã sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP liên quan đến lĩnh vực nhượng quyền thương mại và lĩnh vực xăng dầu. Ngoài hai lĩnh vực trên, Nghị định 08/2018/NĐ-CP của chính phủ còn sửa đổi bổ sung một số lĩnh vực khác thuộc quản lý của Bộ Công thương như Thuốc lá, điện lực, thương mại điện tử, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, lĩnh vực kinh doanh thực phẩm.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.