Tư vấn luật đầu tư

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

IPIC là công ty Luật chuyên tư vấn pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại và sở hữu trí tuệ. Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động, chúng tôi đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có nhiều khách hàng khó tính như, Mobifone, Topica, DKT, Sam Sung, Pan- pacific, SBI Halding, KenMec. 

XEM PROFILE CỦA IPIC

Xem Luật sư Nguyễn Trinh Đức tư vấn góp vốn thành lập công ty bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất.

 

I. Những nội dung lưu ý khi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam:
1.    Quyền thành lập doanh nghiệp:
Quyền kinh doanh đã được Hiến pháp năm 2012 quy định và được cụ thể hóa tại điều 18 Luật doanh nghiệp: “Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”, những trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp bao gồm Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;  Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp; và các trường hợp khác theo quy định tại điểm d, đ, e khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp.
2: Tài Liệu khách hàng cần chuẩn bị khi thành lập doanh nghiệp:
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên, cổ đông là cá nhân;
-  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông là tổ chức.
- Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
3. Các loại hình doanh nghiệp được phép thành lập:
- doanh nghiệp tư nhân, Công ty Hợp Doanh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty tránh nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần. 
Lưu ý: Công ty Cổ Phần tối thiểu phải có 3 cổ đông, công ty TNHH có tối đa không quá 50 thành viên.
4. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp:
-  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
-  Điều lệ công ty (không áp dụng đối với doanh nghiệp tư nhân).
- Danh sách thành viên đố với công ty trách nhiệm hữu hạn, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
- Bản sao các giấy tờ sau đây:
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên, cổ đông là cá nhân;
-  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông là tổ chức.
- Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
5. Tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp:
- Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
- Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.
6. Tên doanh nghiệp:
Các vấn đề khác liên quan đến đặt tên doanh nghiệp 
- Tên doanh nghiệp bao gồm hai thành tố: 
+ Loại hình doanh nghiệp; 
+ Tên riêng của doanh nghiệp. 
- Trước khi đăng ký tên doanh nghiệp, doanh nghiệp tham khảo tên các doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
- Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng. 
- Các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) được tiếp tục sử dụng tên doanh nghiệp đã đăng ký và không bắt buộc phải đăng ký đổi tên. 
7. Trụ sở chính của doanh nghiệp:
Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
8. Con giấu của doanh nghiệp:
- Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
a) Tên doanh nghiệp;
b) Mã số doanh nghiệp.
- Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
-  Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.
-  Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.
9. Các thủ tục sau khi thành lập công ty cần thực hiện
- Treo biển tại trụ sở công ty;
-  Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp;
- Đăng ký tài khoản với Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Đăng ký chữ ký số điện tử;
- Đăng ký nộp thuế điện tử;
- In và đặt in hóa đơn lần đầu;
- Kê khai và nộp thuế môn bài;
- Ghi nhận và thực hiện góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

II.  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi:
1. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp
 Những thắc mắc của bạn sẽ luôn được luật sư của chúng tôi giải quyết?
- Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp trước khi thành lập gồm: Công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Tập đoàn kinh tế.
- Tư vấn cách đặt tên công ty, tên viết tắt phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh, tiến hành tra cứu tên công ty.
- Tư vấn pháp luật liên quan đến điều kiện trụ sở chính của công ty.
- Tư vấn và lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp mục tiêu hoạt động của quý khách hàng và theo quy định của pháp luật.
- Tư vấn về soạn thảo điều lệ theo yêu cầu của khách hàng, quyền nghĩa vụ của thành viên, cổ đông theo yêu cầu của khách hàng.
- Tư vấn các vấn đề pháp lý khác khách hàng quan tâm khi thành lập doanh nghiệp.
Lưu ý: Chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn theo yêu cầu của khách hàng, địa điểm tư vấn tại Văn Phòng công ty chúng tôi hoặc tại địa điểm khách hàng yêu cầu, hoặc qua địa chỉ mail, qua điện thoại, chúng tôi sẽ gửi thư tư vấn cho quý khách hàng sau mỗi lần tư vấn.
Tham khảo một số thư tư vấn tương tự:
Tư vấn về việc thành lập một Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Tư vấn thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài cho thuê xe nâng có người vận hành

Tư vấn thành lập Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng

Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh cho thuê lại bất động sản vào đăng ký kinh doanh

2. Soạn Thảo Hồ Sơ thành lập doanh nghiệp chuẩn mực:

Bạn  không phải lo lắng liệu hồ sơ thành lập doanh nghiệp của mình có được soạn thảo đúng quy định của pháp luật không? Có bị tẩy xóa không? Có bị râu ông nọ chắp cằm bà kia không? Tất cả lo lắng ấy đã có chúng tôi giải quyết.
- Soạn thảo điều lệ Công ty, Danh sách thành viên, Danh sách cổ đông sáng lập, giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, và giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
Lưu ý: Hồ sơ của quý khách hàng được soạn thảo theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu quý khách hàng, chúng tôi sẽ tặng quý khách hàng một bộ hồ sơ để lưu nội bộ. Chúng tôi tiến hành soạn thảo hồ sơ ngay khi khách hàng yêu cầu.

3  Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước.
Bạn không phải bận tâm đến việc giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước nữa vì chúng tôi đã làm giúp bạn.
- Đại diện quý khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình cấp đăng ký doanh nghiệp.
- Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục khắc giấu, đăng công bố doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Lưu ý: Trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ IPIC sẽ đại diện quý khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không làm phiền khách hàng.
4. Thực hiện thời gian nhanh nhất cho khách hàng.
- Thực hiện soạn thảo hồ sơ trong thời gian 1 ngày làm việc.
- Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trong thời gian 5 ngày làm việc.
- Thực hiện thủ tục khắc giấu pháp nhân trong thời gian 2 ngày làm việc.
5.  Tư vấn các vấn đề pháp lý sau thành lập doanh nghiệp.
- Sau khi quý khách hàng tiến hành xong thủ tục thành lập doanh nghiệp thì IPIC sẽ tư vấn quý khách hàng những công việc quan trọng mà pháp luật bắt buộc doanh nghiệp mới thành lập phải thực hiện đồng thời hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý bắt buộc trên.
- Chúng tôi hỗ trợ khách hàng bản tin pháp luật hàng tuần, hàng tháng để giúp đỡ khách hàng cập nhật các thông tin pháp luật mới nhất liên quan đến hoạt động kinh doanh của quý khách hàng.
6. Phí Dịch vụ thành lập doanh nghiệp:
Chỉ có 2.500.000 VNĐ (hai triệu năm trăm nghìn đồng) là bạn được chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp tốt nhất hiện nay. Phí dịch vụ đã bao gồm toàn bộ phí nhà nước nhưng chưa bao gồm 10% VAT.
7.  kết quả khách hàng nhận được:
01(một) thư tư vấn về thành lập doanh nghiệp, tư vấn về các giao dịch tiền thành lập doanh nghiệp;
01(một) bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp chuẩn mực theo đúng quy định của pháp luật;
01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
01(một) Giấy xác nhận ngành nghề đăng ký;
01 (một) Thủ tục đăng công bố trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia;
01(một) Con giấu pháp nhân đã thực hiện thủ tục công bố mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh;
Đặc biệt ngoài những kết quả đó chúng tôi cam kết những giá trị mang lại cho các bạn đó chính là tính bền vững pháp lý của doanh nghiệp, các bạn yên tâm hoạt động mà không lo về việc doanh nghiệp của mình có được thành lập hợp pháp hay không? Hồ sơ của các bạn có bị giả mạo chữ ký hay không?
Vui lòng liên hệ

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc điều hành.

Điện Thoại: (04) 73018886 - (04) 73028886; Mobile: 0936342668.

Mail: info@ipic.vn; trinhduclawyer@gmail.com.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Rất Hân hạnh được tư vấn pháp luật cho quý khách hàng!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (04) 7301.8886 - (04) 7302.8886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.