Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 Bao gồm đào tạo ngoại ngữ))

23 /022020

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 Bao gồm đào tạo ngoại ngữ))

Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết WTO của Việt Nam khi thực hiện đầu tư, thành lập công ty tại Việt Nam. Các bài viết trước trước đây liên quan lĩnh vực này của cơ quan nhà nước, các công ty Luật đã lỗi thời do việc thay đổi các quy định của pháp luật, hoặc chưa đầy đủ. Chính vì thế Công ty Luật IPIC đã thực hiện hệ thống lại chi tiết cam kết WTO của Việt Nam về các lĩnh vực đầu tư và quy định của Pháp luật Việt Nam cũng như thực tiễn áp dụng tại Việt Nam đến thời điểm năm 2020. Dưới đây là nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến các Dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ).
1.    Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ):
Đối với Dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ), Việt Nam cam kết: Không hạn chế, ngoại trừ: Kể từ ngày gia nhập, chỉ cho phép thành lập liên doanh. Cho phép phía nước ngoài sở hữu đa số vốn trong liên doanh. Kể từ ngày 1/1/2009 sẽ cho phép thành lập cơ sở đào tạo 100% vốn đầu tư nước ngoài. Sau 3 năm kể từ ngày gia nhập: không hạn chế.
Như vậy, trong lĩnh vực đầu tư liên quan đến các Dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ), Nhà đầu tư nước ngoài không bị cấm hay hạn chế đầu tư, được cho phép thành lập cơ sở đào tạo 100% vốn đầu tư nước ngoài.
2.    Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ), được hiểu
    Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ) được hiểu là: Các dịch vụ giáo dục ở cấp 1 và 2 về các vấn đề môn học cụ thể chưa được phân vào bất kỳ tiểu mục nào và tất cả các dịch vụ giáo dục khác không thể xác định theo cấp.Ngoại trừ: các dịch vụ giáo dục cơ bản liên quan đến các vấn đề giải trí được phân vào mục 9641 (các dịch vụ thể thao).Các dịch vụ giáo dục do gia sư hoặc người dạy kèm được hộ gia đình riêng thuê cung cấp được phân vào tiểu mục 98000 (hộ gia đình riêng với nhân công được thuê). 
3.    Thực tiễn đăng ký đầu tư đối với Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ)
    Thực tiễn đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số tỉnh thành khác thì nhà đầu tư pháp nhân vẫn đăng ký đầu tư trong lĩnh vực liên quan đến Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ) theo như cam kết WTO, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư thuận lợi, không có vướng mắc nào. Tuy nhiên có một số quy định theo nghị định 86/2018/NĐ-CP quý khách hàng cần lưu ý: Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất; Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy; Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác. Giáo viên: Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy; Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên; Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Giám đốc trung tâm: Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
    Trên đây là một số nội dung chia sẽ kiến thức kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH IPIC. Nếu quý khách hàng cần tư vấn chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Trân trọng!
Ls. Nguyễn Trinh Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (04) 7301.8886 - (04) 7302.8886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.